Globusi su fascinantni i informativni školski pribor koji pruža vizuelni prikaz Zemlje, njenih kontinenata, zemalja, okeana i drugih geografskih elemenata. Ovi trodimenzionalni modeli sveta omogućavaju učenicima da bolje razumeju planetu na kojoj živimo i da istražuju različite geografske karakteristike. Globusi mogu biti interaktivni, sa rotirajućom kuglom koja omogućava učenicima da rotiraju Zemlju i istražuju kontinente, države, glavne gradove i prirodne resurse. Oni pružaju vizuelni prikaz geografskih odnosa, političkih granica, vodotoka, planinskih lanaca i drugih važnih elemenata na planeti. Globusi su ne samo korisni za učenje geografije, već takođe podstiču radoznalost o svetu oko nas, razumevanje različitih kultura i podstiču svest o globalnoj perspektivi. Sa globusima, učenici mogu bolje razumeti svet i stvoriti osnovu za dalje istraživanje i učenje o našem planetu.