Sveske za školu su osnovni školski pribor koji se koristi za pisanje, beleženje i organizaciju školskih zadataka i beležaka. One dolaze u različitim veličinama, formatima i linijaturama, prilagođenim različitim uzrastima i predmetima. Sveske za školu obično imaju tvrde ili meke korice koje pružaju zaštitu sadržaju i omogućavaju dužu trajnost. Linije na papiru omogućavaju učenicima da pišu ravne i čitljive linije, dok se neke sveske mogu prilagoditi i za crtanje i grafike. Sveske za školu su neophodan pribor za beleženje informacija, rešavanje zadataka i pripremu ispita, pružajući učenicima organizovan i sistematičan način praćenja gradiva i učenja.