Notna sveska je poseban tip sveske koji se koristi za zapisivanje muzičkih nota, tekstova pesama, kompozicija i ostalih muzičkih informacija. Ova sveska ima specifičan raspored linija i prostora za beleženje muzičkih simbola i nota. Linije su postavljene tako da pomažu u ravnomernom raspoređivanju i preciznom pisanju nota, dok je prostor između linija namenjen pisanju tekstova pesama ili dodatnim napomenama. Notne sveske često dolaze u različitim veličinama, od manjih za pojedinačne pesme do većih za kompletna muzička dela. One su često izrađene od kvalitetnog papira koji omogućava glatko pisanje i lako okretanje stranica. Notne sveske su neophodne za muzičare, pevače, kompozitore i sve one koji se bave muzikom. Pomažu u organizovanju i zabeležavanju muzičkih ideja, vežbanju, kreiranju originalnih kompozicija i očuvanju muzičkog repertoara. Sa notnom sveskom, muzička kreativnost dolazi do izražaja, omogućavajući vam da zabeležite i delite svoju muziku na efikasan i profesionalan način.