Zavod za udžbenike predstavlja ključnog aktera na polju izdavaštva udžbenika, sa dugom tradicijom koja seže decenijama unazad. Ova institucija je poznata po pružanju visokokvalitetnih, pedagoški osmišljenih udžbenika koji su u skladu sa najnovijim standardima obrazovanja. Zavod za udžbenike neprestano teži ka tome da svoje izdanja prilagodi potrebama učenika i nastavnika, koristeći inovativne pristupe i tehnologije kako bi proces učenja bio što produktivniji. Poštovanje koje uživa u akademskoj zajednici i šire, rezultat je neumornog rada na unapređenju kvaliteta obrazovanja i podršci učenicima na njihovom obrazovnom putu.