Udžbenici za srednju školu, posebno za prvu godinu, su ključni izvor obrazovnih materijala koji podržavaju nastavni plan i program. Ovi udžbenici obuhvataju različite predmete kao što su matematika, jezici, nauke, društvene nauke i još mnogo toga. Oni pružaju strukturiranu i sistematičnu prezentaciju gradiva sa ciljem da podrže učenje i razumevanje ključnih koncepata. Udžbenici za prvu godinu srednje škole obično prate tematske jedinice ili module koji se pokrivaju tokom školske godine. Oni su dizajnirani da pruže osnove znanja i veština koje su važne za dalje obrazovanje i akademski napredak u srednjoj školi.